Otwórz
konto
z kartą!

Korzystaj aktywnie
i odbierz nawet do
300 zł

w e-kodach Allegro!

Promocja „Piękna premia” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 26.05.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się1

oraz złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 26.05.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta osobistego wraz z kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 16.06.2020 r.
Pamiętaj o aktywowaniu Karty!

Poznaj warunki i nagrody

żeby otrzymać nawet 300 zł w e-kodach Allegro, należy przejść kilka etapów:

1

Czerwiec 2020 r.

Otwórz Konto Osobiste z Linku promocyjnego oraz wykonaj min. 3 Transakcje BLIK oraz min. 3 Przelewy środków za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile).

100 zł

e-kod Allegro
otrzymasz
w lipcu 2020 r.

2

Lipiec 2020 r.

Wykonaj min. 4 Transakcje bezgotówkowe oraz otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

100 zł

e-kod Allegro
otrzymasz
w sierpniu 2020 r.

3

Sierpień 2020 r.

Wykonaj min. 3 Transakcje BLIK oraz min. 3 Przelewy środków za pomocą bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile).

100 zł

e-kod Allegro
otrzymasz
we wrześniu 2020 r.

E-kody Allegro zostaną przesłane za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu, jaki Laureat podał podczas Rejestracji w Promocji.

1 Rejestracji w promocji „Piękna premia” można dokonać od dnia 15.05.2020 r. do osiągnięcia 3500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 26.05.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Piękna premia” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie

z Kartą dopasowaną do Twoich potrzeb

zdjecie_karty

Karta Otwarta na eŚwiat

Dla aktywnych w sieci, którzy cenią bezpieczeństwo i darmowe wypłacanie środków

  • bezpłatne Ubezpieczenie „Cyber pomoc”1. Chroni Cię ono od m.in. kradzieży środków z konta, kradzieży tożsamości w internecie i utraty danych z dysku.
  • 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów w Polsce i zagranicą2.
  • użytkowanie karty debetowej za jedyne 6 zł miesięcznie.

1Szczegóły dotyczące ubezpieczenia „Cyber pomoc” znajdują się na stronie https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/karty/karta-otwarta-na-eswiat

2Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się tutaj. Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Zrobisz to za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Piękna premia”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie pieknapremia.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Piękna premia”.

Napisz do Organizatora Promocji „Piękna premia”: pieknapremia@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Piękna premia” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Piękna premia” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: pieknapremia@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Piękna premia”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie pieknapremia.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Piękna premia” trwa do osiągnięcia 3500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 26.05.2020 r.

Otrzymanie trzech e-kodów Allegro każdy o wartości 100 zł o łącznej wartości 300 zł w ramach Promocji „Piękna premia” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 100 zł wymaga:

(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie pieknapremia.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 15.05.2020 r. do osiągnięcia liczby 3500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 26.05.2020 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 15.05.2020 r. do 26.05.2020 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Piękna premia” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 16.06.2020 r.

(iii) w czerwcu 2020 r. wykonania łącznie:

  • min. 3 Transakcji BLIK oraz
  • min. 3 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji Mobilnej GOmobile).

Otrzymanie Drugiej nagrody o wartości 100 zł:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,

(ii) w lipcu 2020 r. wykonania łącznie:

  • min. 4 Transakcje bezgotówkowe oraz
  • otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.

Otrzymanie Trzeciej nagrody o wartości 100 zł:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,

(ii) w sierpniu 2020 r. wykonania łącznie:

  • min. 3 Transakcje BLIK oraz
  • min. 3 Przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacji Mobilnej GOmobile).

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Piękna premia” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!